اپلیکیشن شهری

شرکت فرتاک تجارت شهر هوشمند برای نخستین بار در کشور اقدام  به ارائه یک پلتفرم چند وجهی به نام اپلیکیشن شهری نموده است

عمده خدمات مورد نیاز یک شهروند در طول روز توسط توسط این سامانه و به کمک راهکار های خلاقانه تامین می شود

All Rights Reserved Fartak Tejarat ©2020 طراح و برنامه نویسی از پارسی کامپ